Bekendmaking Verleende omgevingsvergunningen regulier voor het vergroten van de woning Tammingastraat 45 Hornhuizen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:
- vergroten van de woning op het perceel Tammingastraat 45, 9978 PA te Hornhuizen (15-2-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:21 februari 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 45 9978PA
   
   
Kaart met een markering op 45 9978PA Nederland
Terug naar boven