Bekendmaking Verleende omgevingsvergunningen regulier voor het vergroten van de woning Pastoor Walstrastraat 1 Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:
- vergroten van de woning op het perceel Pastoor Walstrastraat 1, 9977 SM te Kloosterburen (31-5-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:6 juni 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 1 9977SM
   
   
Kaart met een markering op 1 9977SM Nederland
Terug naar boven