Bekendmaking Verleende omgevingsvergunningen regulier voor het aanleggen van een nieuwe dam Wierde nabij nr. 40 te Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel werk of werkzaamheden uitvoeren voor het:
- aanleggen van een nieuwe dam op het perceel Wierde nabij nr. 40, 9965 TB te Leens (23-8-2013)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:29 augustus 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9965TB Leens
   
   
Kaart met een markering op  9965TB Leens Nederland
Terug naar boven