Bekendmaking Verleende omgevingsvergunningen regulier voor bouwen van een garage Hereweg 16 Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:
- bouwen van een garage op het perceel Hereweg 16, 9967 PP te Eenrum (31-5-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:6 juni 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 16 9967PP
   
   
Kaart met een markering op 16 9967PP Nederland
Terug naar boven