Bekendmaking Verleende omgevingsvergunningen regulier plaatsen berging Mernaweg 98 te Wehe-den Hoorn

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:
- plaatsen van een berging op het perceel Mernaweg 98, 9964 AV te Wehe-den Hoorn (12-4-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:18 april 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 98 9964AV
   
   
Kaart met een markering op 98 9964AV Nederland
Terug naar boven