Bekendmaking Verleende omgevingsvergunningen regulier kappen bomen Leensterweg Kruisweg

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het kappen van 2 bomen op het perceel Leensterweg tussen nrs. 61 en 65, 9977 PB te Kruisweg (10-5-2012).

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:16 mei 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Leensterweg 9977PB Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op Leensterweg 9977PB Kloosterburen Nederland
Terug naar boven