Bekendmaking Verleende omgevingsvergunningen regulier gebruik garage tbv aan-huis-verbonden bedrijf Hoofdstraat 4 Mensingeweer

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan voor het:
- gebruik van de garage t.b.v. een aan-huis-verbonden-bedrijf op het perceel Hoofdstraat 4, 9961 PB Mensingeweer (26-06-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:28 juni 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 4 9961PB
   
   
Kaart met een markering op 4 9961PB Nederland
Terug naar boven