Bekendmaking Verleende omgevingsvergunningen kappen vier bomen Moeshorn 4 te Zuurdijk

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van vier bomen op het perceel Moeshorn 4, 9966 VH te Zuurdijk (4-12-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:6 december 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 4 9966VH
   
   
Kaart met een markering op 4 9966VH Nederland
Terug naar boven