Bekendmaking Verleende omgevingsvergunningen kappen boom Leensterweg 37 Ulrum

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)
Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het: - kappen van een boom op het perceel Leensterweg 37, 9971 EB te Ulrum (25-2-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:28 februari 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 37 9971EB
   
   
Kaart met een markering op 37 9971EB Nederland
Terug naar boven