Bekendmaking Verleende omgevingsvergunningen kappen aantal bomen in de bossingel perceel Hoofdweg achter nrs. 41 t/m 71 te Zuurdijk

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van een aantal bomen in de bossingel op het perceel Hoofdweg achter nrs. 41 t/m 71, 9966 VB te Zuurdijk (4-12-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:6 december 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9966VB
   
   
Kaart met een markering op  9966VB Nederland
Terug naar boven