Bekendmaking Verleende omgevingsvergunningen (regulier) voor plaatsen schuur en vergroten woning Klein Maarslag 3 Mensingeweer

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

 een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het: - plaatsen van een schuur en het vergroten van de woning op het perceel Klein Maarslag 3, 9961 TE te Mensingeweer (20-3-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:21 maart 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 3 9961TE
   
   
Kaart met een markering op 3 9961TE Nederland
Terug naar boven