Bekendmaking Verleende omgevingsvergunningen (regulier) voor het kappen van een boom Wierde 30 te Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van een boom op het perceel Wierde 30, 9965 TB te Leens (1-2-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:7 maart 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 30 9965TB
   
   
Kaart met een markering op 30 9965TB Nederland
Terug naar boven