Bekendmaking Verleende omgevingsvergunningen (regulier) voor het kappen en dunnen van een windsingel, Westerpolder 22 Vierhuizen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen en dunnen van een windsingel op het perceel Westpolder 22, 9975 WJ te Vierhuizen (1-2-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:7 februari 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 22 9975WJ
   
   
Kaart met een markering op 22 9975WJ Nederland
Terug naar boven