Bekendmaking Verleende omgevingsvergunningen (regulier) kappen boom en het kandelaberen van vijf bomen Sint Jansstraat 8 Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van een boom en het kandelaberen van vijf bomen op het perceel Sint Jansstraat 8, 9977 RT te Kloosterburen (5-2-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:7 februari 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 8 9977RT
   
   
Kaart met een markering op 8 9977RT Nederland
Terug naar boven