Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning Zuster A. Westerhofstraat 21 te Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het: verbouwen van het voormalige schoolgebouw op het perceel Zuster A. Westerhofstraat 21, 9965 PH te Leens (17-7-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:25 juli 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Zuster A. Westerhofstraat 21 9965PH Leens
   
   
Kaart met een markering op Zuster A. Westerhofstraat 21 9965PH Leens Nederland
Terug naar boven