Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning woning Kaakhornsterweg 33 Westernieland

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes.

- een omgevingsvergunning onderdelen bouwen en afwijken bestemmingsplan voor het verbouwen van de woning op het perceel Kaakhornsterweg 33, 9969 PN te Westernieland (27-12-2011).

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:29 december 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9969PN
   
   
Kaart met een markering op  9969PN Nederland
Terug naar boven