Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning Wilhelminastraat 3a Zoutkamp

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning onderdeel het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan voor het wijzigen van het gebruik van een gedeelte van de schuur ten behoeve van een winkeltje in tweedehands kinderkleding en meubeltjes op het perceel Wilhelminastraat 3a, 9974 SG te Zoutkamp (3-10-2011).

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:20 oktober 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 3a 9974SG
   
   
Kaart met een markering op 3a 9974SG Nederland
Terug naar boven