Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning wijzigen terreininrichting bij luchtwachttoren Warfhuizen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- wijzigen van de terreininrichting bij de luchtwachttoren Warfhuizen, Baron van Asbeckweg nabij nr. 2, 9963 PC te Warfhuizen (11-7-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:14 juli 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Baron van Asbeckweg 2 9963PC Warfhuizen
   
   
Kaart met een markering op Baron van Asbeckweg 2 9963PC Warfhuizen Nederland
Terug naar boven