Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning wijzigen indeling Hoofdstraat 21a Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:
- wijzigen van de indeling op het perceel Hoofdstraat 21a, 9965 PA te Leens (6-2-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:14 februari 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 21a 9965PA
   
   
Kaart met een markering op 21a 9965PA Nederland
Terug naar boven