Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning wijzigen gebruik Zuiderstraat 1 te Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes.

een omgevingsvergunning onderdeel handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het:
- wijzigen van het gebruik op het perceel Zuiderstraat 1, 9967 RP te Eenrum (7-8-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:16 augustus 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 1 9967RP
   
   
Kaart met een markering op 1 9967RP Nederland
Terug naar boven