Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning wijzigen gebruik R. Ritzemastraat 16 te Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes.

een omgevingsvergunning onderdeel handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het:
- wijzigen van het gebruik op het perceel R. Ritzemastraat 16, 9965 TD te Leens (16-8-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:16 augustus 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 16 9965TD
   
   
Kaart met een markering op 16 9965TD Nederland
Terug naar boven