Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning Westpolder 1 Vierhuizen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor de nieuwbouw van een werktuigenberging op het perceel Westpolder 1, 9975 WJ te Vierhuizen (31-7-2012).

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:2 augustus 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Westpolder 1 9975WJ Vierhuizen
   
   
Kaart met een markering op Westpolder 1 9975WJ Vierhuizen Nederland
Terug naar boven