Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning W.H. Timersmastraat 1 Wehe-den Hoorn

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het realiseren van een aanbouw op het perceel W.H. Timersmastraat 1, 9964 AZ te Wehe-den Hoorn (31-7-2012).

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:2 augustus 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • W.H. Timersmastraat 1 9964AZ Wehe-den Hoorn
   
   
Kaart met een markering op W.H. Timersmastraat 1 9964AZ Wehe-den Hoorn Nederland
Terug naar boven