Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning voor vervangen windturbine Ommelanderweg 28 Hornhuizen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:

- vervangen van de windturbine op het perceel Ommelanderweg 28, 9978 TC te Hornhuizen (27-4-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:3 mei 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 28 9978TC Hornhuizen
   
   
Kaart met een markering op 28 9978TC Hornhuizen Nederland
Terug naar boven