Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning voor vergroten van een schoolgebouw Mernaweg 55a te Wehe-den Hoorn

Verleende omgevingsvergunning regulier
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- vergroten van een schoolgebouw op het perceel Mernaweg 55a, 9964 AR te Wehe-den Hoorn (5-8-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:8 augustus 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 55a 9964AR
   
   
Kaart met een markering op 55a 9964AR Nederland
Terug naar boven