Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning voor uitgraven en opzetten van taluds voor aanleggen mestbassin nabij Hornsterweg 1 te Eenrum

Verleende o mgevingsvergunning regulier

Burgemeester en wethouders hebben het onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel werk of werkzaamheden uitvoeren voor het:
- uitgraven en opzetten van taluds t.b.v. een aan te leggen mestbassin op het kadastrale perceel gemeente Eenrum, sectie E, nummer 6, nabij Hornsterweg 1, 9967 TB te Eenrum (20-2-2014)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:27 februari 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hornsterweg 9967TB Eenrum
   
   
Kaart met een markering op Hornsterweg 9967TB Eenrum Nederland
Terug naar boven