Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning voor uitbreiden bestaande loodsen Eenrummerweg 9 Mensingeweer

Verleende omgevingsvergunning regulier
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd
be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- uitbreiden van de bestaande loodsen, Eenrummerweg 9, 9961 PC te Mensingeweer (2-2-2016)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:4 februari 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Eenrummerweg 9 9961PC Mensingeweer
   
   
Kaart met een markering op Eenrummerweg 9 9961PC Mensingeweer Nederland
Terug naar boven