Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning voor reconstrueren van de N361, tracé Strandweg-Spuisluizen te Lauwersoog

Verleende omgevingsvergunning regulier

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:

- reconstrueren van de N361, tracé Strandweg-Spuisluizen te Lauwersoog (15-12-2016)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:22 december 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9976 Lauwersoog
   
   
Kaart met een markering op  9976 Lauwersoog Nederland
Terug naar boven