Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning voor plaatsen machineberging Elensterweg 29 Ulrum

Omgevingsvergunning regulier
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor:
- het plaatsen van een machineberging op het perceel Elensterweg 29, 9971 BA te  Ulrum (27-10-2011).

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:3 november 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 29 9971BA Ulrum
   
   
Kaart met een markering op 29 9971BA Ulrum Nederland
Terug naar boven