Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning voor oprichten woning Rietemastraat 15 Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdelen bouwen en het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan voor het:
- oprichten van een woning op het perceel Rietemastraat 15, 9965 RS te Leens (31-8-2012)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:6 september 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 15 9965RS
   
   
Kaart met een markering op 15 9965RS Nederland
Terug naar boven