Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning voor oprichten tijdelijk gezondheidscentrum in Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:
- oprichten van een tijdelijk gezondheidscentrum op het perceel Burg. E.P. van Iperensingel 3, 9965 RL te Leens (30-8-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:6 september 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 3 9965RL
   
   
Kaart met een markering op 3 9965RL Nederland
Terug naar boven