Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning voor nieuwbouw werktuigenberging Dijksterweg 44 te Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes.

 een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor:
- de nieuwbouw van een werktuigenberging op het perceel Dijksterweg 44, 9977 TE te Kloosterburen (2-8-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:16 augustus 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 44 9977TE
   
   
Kaart met een markering op 44 9977TE Nederland
Terug naar boven