Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning voor kappen bomen Robbenoort 43 te Lauwersoog

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van bomen op het perceel Robbenoort 43, 9976 VC te Lauwersoog (10-8-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:16 augustus 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 43 9976VC
   
   
Kaart met een markering op 43 9976VC Nederland
Terug naar boven