Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning voor kappen 1 berk Tammenssingel 15 Leens

Omgevingsvergunning regulier

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor:

- het kappen van 1 berk op het perceel Tammenssingel 15, 9965 RW te Leens (24-10-2011).

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:3 november 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 15 9965RW
   
   
Kaart met een markering op 15 9965RW Nederland
Terug naar boven