Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning voor in gebruik nemen bouwwerken met oog op brandveiligheid H. Doornbosweg 2A Zoutkamp

Ontwerp-omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Een ontwerp-omgevingsvergunning voor het:
- in gebruik nemen van bouwwerken met het oog op de brandveiligheid op het perceel H. Doornbosweg 2A, 9974 PE te Zoutkamp.

De ontwerp-omgevingsvergunning ligt van 10 februari 2017  tot en met 24 maart 2017 ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder bij het college van burgemeester en wethouders schriftelijk (Postbus 11, 9965 ZG Leens) of mondeling zijn zienswijze ten aanzien van de ontwerp-omgevingsvergunning naar voren brengen. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:9 februari 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • H. Doornbosweg 2a 9974PE Zoutkamp
   
   
Kaart met een markering op H. Doornbosweg 2a 9974PE Zoutkamp Nederland
Terug naar boven