Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning voor het vervangen van het schuurdak Hoofdstraat 16 te Eenrum

Verleende o mgevingsvergunning regulier

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:
- vervangen van het schuurdak op het perceel Hoofdstraat 16, 9967 RJ te Eenrum (31-10-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:7 november 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 16 9967RJ
   
   
Kaart met een markering op 16 9967RJ Nederland
Terug naar boven