Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning De Schuit 47 te Zoutkamp

Verleende omgevingsvergunning regulier
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

 een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:
- vergroten van de woning op het perceel De Schuit 47, 9974 ND te Zoutkamp (5-8-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:8 augustus 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 47 9974ND
   
   
Kaart met een markering op 47 9974ND Nederland
Terug naar boven