Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning voor activiteit brandveilig gebruik van zorgclusterwoning voor 24 uur zorg “De Marren” De Brouwerij 1 te Leens

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de activiteit brandveilig gebruik van zorgclusterwoning voor 24 uur zorg “De Marren”, aan De Brouwerij 1, te Leens OMG 2013-0043 (28 mei 2013).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de verleende omgevingsvergunning schriftelijk beroep indienen bij de rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD  GRONINGEN. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:30 mei 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 1 9965NB
   
   
Kaart met een markering op 1 9965NB Nederland
Terug naar boven