Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning verwijderen asbesthoudende materialen Frederiksoordweg 28 t/m 42 Pieterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel slopen voor het:

- verwijderen van asbesthoudende materialen op de percelen Frederiksoordweg 28 t/m 42, 9968 AL te Pieterburen (23-3-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:29 maart 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9968AL Pieterburen
   
   
Kaart met een markering op  9968AL Pieterburen Nederland
Terug naar boven