Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning verwijderen asbesthoudende beplating Aagtsweg 3 Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel slopen voor het:

- verwijderen van asbesthoudende beplating op het perceel Aagtsweg 3, 9967 TJ te Eenrum (23-3-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:29 maart 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 3 9967TJ Eenrum
   
   
Kaart met een markering op 3 9967TJ Eenrum Nederland
Terug naar boven