Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning verwijderen asbesthoudend materiaal fietsenstalling Frederiksoordweg 26d Pieterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel slopen voor het:
- verwijderen van asbesthoudend materiaal van de fietsenstalling op het perceel Frederiksoordweg 26d, 9968 AL te Pieterburen (17-4-2012)

 • Soort bekendmaking:aanlegvergunning
 • Publicatiedatum:19 april 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 26d 9968AL Pieterburen
   
   
Kaart met een markering op 26d 9968AL Pieterburen Nederland
Terug naar boven