Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning verwijderen asbest dakbedekking Jonker Lewestraat 10 t/m 16 Mensingeweer

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel slopen voor het:
- verwijderen van asbest dakbedekking op de bergingen op de percelen Jonker Lewestraat 10 t/m 16, 9961 PE te Mensingeweer (23-2-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:1 maart 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9961PE Mensingeweer
   
   
Kaart met een markering op  9961PE Mensingeweer Nederland
Terug naar boven