Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning vervangen woning Kaakhornsterweg 53 te Westernieland

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het: - vervangen van een woning op het perceel Kaakhornsterweg 53, 9969 PP te Westernieland (12-7-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:18 juli 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Kaakhornsterweg 53 9969PP Westernieland
   
   
Kaart met een markering op Kaakhornsterweg 53 9969PP Westernieland Nederland
Terug naar boven