Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning vervangen windturbine op Noordpolderweg 6 te Westernieland

Verleende omgevingsvergunningen regulier
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:
- vervangen van de windturbine op het perceel Noordpolderweg 6, 9969 TR te Westernieland (24-4-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:2 mei 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 6 9969TR
   
   
Kaart met een markering op 6 9969TR Nederland
Terug naar boven