Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning vervangen schuur Strandweg 17a Zoutkamp

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes.

- een omgevingsvergunning onderdelen bouwen en slopen voor het vervangen van een schuur op het perceel Strandweg 17a, 9974 SM te Zoutkamp (22-12-2011).

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:29 december 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 17a 9974SM
   
   
Kaart met een markering op 17a 9974SM Nederland
Terug naar boven