Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning vervangen kap woning Leerweg 7 te Ulrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:
- vervangen van de kap van de woning op het perceel Leerweg 7, 9971 AD te Ulrum (4-1-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:12 januari 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 7 9971AD
   
   
Kaart met een markering op 7 9971AD Nederland
Terug naar boven