Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning vervangen garage Marktstraat 29 te Ulrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het vervangen van de garage op het perceel Markstraat 29, 9971 AA te Ulrum (24-9-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:26 september 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Marktstraat 29 9971AA Ulrum
   
   
Kaart met een markering op Marktstraat 29 9971AA Ulrum Nederland
Terug naar boven