Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning verplaatsen schuur Wierde 17 Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

 een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:
- verplaatsen van een schuur op het perceel Wierde 17, 9965 PG te Leens (23-2-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:1 maart 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 17 9965PG Leens
   
   
Kaart met een markering op 17 9965PG Leens Nederland
Terug naar boven