Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning vergroten woning Greeden 27 Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het vergroten van de woning op het perceel Greeden 27, 9967 PZ te Eenrum (18-4-2012).

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:26 april 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Greeden 27 9967PZ Eenrum
   
   
Kaart met een markering op Greeden 27 9967PZ Eenrum Nederland
Terug naar boven