Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning vergroten woning De Capel 1 Ulrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het vergroten van de woning op het perceel De Capel 1, 9971 AS te Ulrum (20-4-2012).

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:26 april 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • De Capel 1 9971AS Ulrum
   
   
Kaart met een markering op De Capel 1 9971AS Ulrum Nederland
Terug naar boven